Slide background
homeslider2b
Slide background
homeslider2
maximum throughput
homeslider3b
maximum throughput
homeslider4b

Optimale informatiestroom
zorgt voor maximale doorstroming

Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

In 2015 zijn op Maasvlakte 2 de nieuwe containerterminals van Rotterdam World Gateway (RWG) en APM Terminals Maasvlakte II (APM Terminals MVII) operationeel gegaan. Deze start markeert een geheel nieuw tijdperk in containeroverslag. Beide terminals beloven via volledige automatisering nieuwe dimensies in snelheid, duurzaamheid en veiligheid. Dit betekent ook iets voor de informatie die de container begeleidt. Op Maasvlakte 2 gaat deze informatie altijd de containers vooruit. RWG en APM Terminals MVII vragen vervoerders, expediteurs en verladers om alle gegevens van een container elektronisch voor te melden. Portbase is hiervoor dé ingang. Daarna is de container bij een van de terminals in te leveren dan wel op te halen. Voor elke schakel betekent dit verbetering. Tezamen creëren wij een optimale logistiek.

Het vooraf insturen van alle benodigde informatie geldt zowel voor import- als exportlading, zowel voor truck, trein als binnenvaartschip. Door goed voormelden wordt het brengen en/of halen van containers makkelijker dan ooit. Ieder terminalbezoek verloopt efficiënt. RWG en APM Terminals MVII kennen geen baliegebouwen of buizenpost; beide terminals zijn er niet op ingericht aan de poort administratieve en douanezaken op te lossen.

Veel vervoerders, expediteurs en verladers zijn al gewend om in de haven van Rotterdam via Portbase te werken. RWG en APM Terminals MVII sluiten bij deze werkwijze aan. Dat betekent meer logistiek gemak. Er ontstaat namelijk één werkwijze voor de gehele haven. Voor bedrijven wordt het nog aantrekkelijker om via Rotterdam – en dus via RWG en APM Terminals MVII – te importeren en te exporteren.

Samen met Portbase hebben RWG en APM Terminals MVII in 2014 partijen in Nederland en Europa geïnformeerd over de noodzaak en de voordelen van volledige informatie-uitwisseling vooraf. RWG en APM Terminals MVII hebben in een later stadium, ieder voor zich, hun klanten verteld over de overige eisen die zij stellen aan terminalbezoeken.

Eén ingang via Portbase
Om helderheid, duidelijkheid en efficiency te realiseren, kiezen zowel RWG als APM Terminals MVII ervoor om álle informatie-uitwisseling aan de landzijde via Portbase te laten verlopen. Het Port Community System is de enige ingang om via internet of een systeemkoppeling alle benodigde gegevens voor te melden. Concreet betreft dit het melden van:

Door deze gegevens voorafgaand aan het brengen en/of halen van een container goed voor te melden zal ieder terminalbezoek gestroomlijnd verlopen. Portbase biedt via track & trace bovendien real-time zicht op de status van containers.

Contact